Disclaimer

Alle prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant onder depotnummer 27239594. Een exemplaar wordt kosteloos toegezonden.